Woda lodowa to czynnik chłodzący w systemach chłodniczych. Zakres temperatur systemu wody lodowej wynosi od 6 do 12 ° C lub od 5 do 11 ° C, z różnicą temperatur wynoszącą sześć stopni. Woda lodowa jest produkowana przez agregat chłodniczy - innymi słowy, jest wytwarzana sztucznie. Agregat chłodniczy może być postrzegany jako serce systemu, a rury wody lodowej jako jego tętnice. Dowiedz się więcej na https://energycool.pl/.

Znaczenie glikolu

Woda wewnątrz rur jest mieszaniną wody i glikolu, produktu zapobiegającego zamarzaniu wody. Im wyższy udział glikolu w układzie, tym niższa temperatura zamarzania mieszaniny: na przykład 10% zawartość glikolu obniża temperaturę zamarzania do -4 ° C. Glikol, oprócz ochrony wody przed zamarzaniem, chroni również same rury: będąc lekko tłustym, pozostawia na ich wewnętrznej stronie film, chroniąc je przed korozją.

Obniżenie ciepła właściwego

Woda lodowa działa jako nośnik energii, gdy wpływa do wymienników ciepła klimakonwektorów i wężownic chłodzących central wentylacyjnych i klimatyzatorów. Tutaj pobiera ciepło z otoczenia i przenosi je z powrotem do agregatu chłodniczego, gdzie jest schładzane. Czysta woda ma naturalnie wysoką pojemność cieplną właściwą (ilość energii, którą należy usunąć, aby obniżyć jej temperaturę). Im więcej glikolu znajduje się w systemie, tym mniejsza będzie jego pojemność cieplna właściwa.

Regulacja wody

Oprócz ciepła właściwego i temperatury, wydajność wężownicy chłodzącej zależy od przepływu medium, czyli od ilości schłodzonej wody przepływającej przez rury. Prawidłowo uruchomiona instalacja zapewnia dobrą dystrybucję wody lodowej, a także zapobiega kawitacji i problemom z hałasem.

klimatyzator

Problemy z powietrzem

Jednym z najczęstszych problemów z wodą lodową jest powietrze wewnątrz instalacji, które objawia się małymi bąbelkami. Zapobiegają one przepływowi wody i powodują, że wymiennik ciepła jest suchy, przez co nie chłodzi. Należy pamiętać, że położenie filtrów ma kluczowe znaczenie dla ich prawidłowego działania. Powietrze jest lżejsze od wody, więc będzie się gromadzić w wyżej położonych częściach systemu. Aby zapewnić najlepsze wyniki, filtr należy umieścić na najwyższym pokładzie.

Filtrowanie systemu

Mimo, że przewody wody lodowej są dokładnie przepłukiwane przed uruchomieniem, zawsze wewnątrz przewodów będzie znajdować się smuga, na przykład wychodząca z wymienników ciepła zamontowanych wewnątrz central wentylacyjnych. Stosowanie filtrów zapobiega zużyciu podzespołów lub zatykaniu wąskich rur przez cząsteczki wody lodowej. Dostępne filtry obejmują zarówno filtry z rurą stałą, jak i zaawansowane jednostki filtrujące, które nawet filtrują powietrze i utrzymują wysoki poziom pH. Woda musi zostać uzdatniona, w innym przypadku mogą pojawiać się takie problemy jak – korozja elementów konstrukcyjnych, problemy z wytrącającym się osadem czy z powstawaniem biofilmu. Dlatego woda lodowa musi być uzdatniana jeszcze przed wpuszczeniem jej do układu. W tym celu stosuje się mechanizmy odżelaziania odmanganiania wody. Oprócz tego trzeba jeszcze oczyścić wodę z elementów mechanicznych, co oznacza usunięcie wszystkich zawiesin. Ich poziom nie może przekraczać 200 mg/dm3 wody. Należy także oczywiście zredukować w maksymalnym stopniu wszelkie zanieczyszczenia pochodzenia mikrobiologicznego oraz organicznego. Niski poziom materii organicznej sprawia, że organizmy nie będą w stanie namnażać się z powodu braku „pokarmu”. W większości przypadków stosuje się filtrację bocznikową, która jest oparta na filtrze piaskowym, węglowym oraz siatkowym. Niekiedy właściciele instalacji, decydując się na zmiękczanie wody. To proces rekomendowany przez specjalistów.